Η “OnlineBid”, παρέχει υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής ηλεκτρονικών και διαδικτυακών πλειστηριασμών που αφορούν μεταχειρισμένα οχήματα και οχήματα που έχουν υποστεί ζημιές. Στο πλαίσιο για την καλύτερη εξυπηρέτηση στις υπηρεσίες μας, δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής δημοπρασιών με την ηλεκτρονική διεύθυνση :http://www.onlinebid.gr/index.php. Για την εν γένει ασφαλή χρήση της ιστοσελίδας και τις όποιες συναλλαγές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, απαιτείται προηγουμένως να έχετε αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος. Με την αποδοχή και χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τεκμαίρεται ότι δώσατε ανεπιφύλακτα την συγκατάθεσή σας στους εκάστοτε ισχύοντες όρους.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση πληροφοριών και υλικού όπως φωτογραφίες, video, κείμενα, τιμές ή οποιοδήποτε σύνολο ή μέρος της ιστοσελίδας. Οποιοδήποτε μέλος / συνδρομητής της ιστοσελίδας, αποδέχεται πως ευθύνεται αποκλειστικά για αποζημίωση των ανωτέρω.

Με τον νόμο 4624 του 2019 πεί αρχής προστασίας δεδομένων η OnlineBid δεν εξουσιοδοτείτε να προβεί σε έρευνα στοιχείων που αναγράφονται σε οποιαδήποτε έγραφα δημόσιου, ( άδεια κυκλοφορίας ) εκμαιεύοντας προσωπικά δεδομένα του κατόχου

Η Εγγραφή στην υπηρεσία, συνοδεύεται και εγκρίνεται κατόπιν υπογραφής σύμβασης μεταξύ του φορέα της υπηρεσίας και του αιτούντος. Η σύμβαση, εξασφαλίζει και τις δύο πλευρές για την καλύτερη και ομαλή μεταξύ τους συνεργασία και έχει διάρκεια ενός έτους.

Το μέλος, δηλώνει υπεύθυνα και ανεπιφύλακτα , ότι τα προσωπικά στοιχεία που παρέχει στην Διαχείριση , είναι νόμιμα και ακριβή.

Κάθε μέλος, έχει τον προσωπικό του λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και έναν κωδικό πρόσβασης σε αυτήν, με τον οποίο συνδέεται για την λειτουργία του.

Στην περίπτωση που κάποιο μέλος ενεργήσει κατά τρόπο που ενδέχεται να βλάψει την αξιοπιστία και τα συμφέροντα της ιστοσελίδας: https://offers.onlinebid.gr/ , ο Διαχειριστής διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα έναντι του μέλους για πλήρη αποκατάσταση.

Από 1 Φεβρουαρίου 2022 πρόσβαση στην πλατφόρμα θα επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη με ενεργή 12μηνη συνδρομή.
Το κόστος της συνδρομής είναι 248ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ο Αγοραστής έχει την ευθύνη για την αγορά και ολοκλήρωση της διαδικασίας της μεταβίβασης εντός 5 ημερών !

Ο Αγοραστής, εφόσον ολοκληρώσει με επιτυχία την επιθυμητή συναλλαγή μέσα από την ηλεκτρονικών πλατφόρμα της ιστοσελίδας:https://offers.onlinebid.gr/, υποχρεούται επιπλέον με την αμοιβή του Διαχειριστή η οποία ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα Τιμοκατάλογο της Διαχείρισης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συναλλαγής. Ο Διαχειριστής, δικαιούται να αρνηθεί στην παροχή και ενέργειας της υπηρεσίας, έως ότου ο αγοραστής εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την Διαχείριση και αφορούν τις οικονομικές επιβαρύνσεις που έχει ήδη αποδεχθεί.

Για τυχόν ερωτήματα και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική μας διεύθυνση :https://offers.onlinebid.gr/

Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα θα πρέπει πρώτα να έχετε κάνει εγγραφή.

Από 1 Φεβρουαρίου 2022 πρόσβαση στην πλατφόρμα θα επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη με ενεργή 12μηνη συνδρομή. Το κόστος της συνδρομής είναι 248ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).